Joachim Thornström

 

Joachim Thornström har utvecklat webbplatserna Skolväskan och Skolappar

Han är mycket uppskattad som föreläsare och inspiratör och har tilldelats Guldäpplet, ett pris som tilldelas den som har förnyat lärandet med IT-stöd.

 

Lek, lär, samarbeta och skapa med lärplattan i förskolan

Lärplattan möjliggör för barn att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och berättelser på enkla och kreativa sätt, bl.a. genom filmskapande, berättande, kollaboration och kreativt skapande i meningsfulla sammanhang. Joachim talar om bloggen som pedagogiskt verktyg, kreativt skapande och dokumentation med lärplattan och hur man kan använda den som stöd för språkutveckling och i den tidiga läs- och skrivinlärningen.

 

 

Twitter: @joachimth