Fredrik Söderlund

 

 

Fredrik arbetar som IKT-mentor-/inspiratör mot förskolorna i Västerås stad.

Fredrik har en bakgrund som specialpedagog-/förskollärare och 2008 Gudrun Malmers stipendium och har alltid arbetat för det lustfyllda lärandet. 

 

Barnens delaktighet i sin dokumentation - Ett steg till... 

Fredrik inspirerar enheter genom föreläsningar och workshops och kommer i dag inspirera genom att visa hur han arbetar med lärplattan tillsammans med sin barngrupp. Bl.a. genomför Fredrik digitala utvecklingssamtal där han fått en enorm positiv respeons från föräldrar.

 

"Det har varit väldigt inspirerande att se hur barnen växer i sina samtal och en och annan förälder har berörts och rörts..."  

 

 

Twitter: @copiad71